Werkwijze & tarief

Tarief

Aangezien ik geconventioneerd ben, wordt het tarief bepaald door het RIZIV. Dit tarief bedraagt €23.60 per 30 min en wordt onmiddellijk cash of via een BancontactApp afgerekend.

Er kunnen verplaatsingskosten (€0,5/km; enkel traject) worden aangerekend indien dat nodig is.


Werkwijze

  1. Intakegesprek: Bij het intakegesprek worden de zorgvragen besproken. Hierbij worden eventueel al enkele tips gegeven waarmee ouders aan de slag kunnen. Daarnaast wordt het verdere verloop toegelicht. 
  2. Coaching/therapie: Hierbij wordt er getracht om op een zeer nauwe manier samen te werken met de ouders. Opvolgsessies worden ingepland en er wordt gevraagd om mij op de hoogte te houden van evoluties.
  3. Evaluatiegesprek

Privacy

Gezien de nieuwe privacywetgeving, ben ik verplicht u te informeren over hoe uw gegevens worden verwerkt. In het document hieronder vindt u de nodige informatie terug.